შპს ,,ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალი“ (LTD “Georgian Arbitration Tribunal”) წარმოადგენს კვალიფიციური გუნდით დაკომპლექტებულ მუდმივმოქმედ არბიტრაჟს, რომელიც დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს მაღალი სტანდარტის მომსახურებასა და უმწიკვლო რეპუტაციის მქონე, პროფესიონალიზმის მაღალი ხარისხით გამორჩეულ არბიტრებს.

ჩვენს შესახებ

შპს ,,ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალი“ (LTD “Georgian Arbitration Tribunal”) წარმოადგენს კვალიფიციური გუნდით დაკომპლექტებულ მუდმივმოქმედ არბიტრაჟს, რომელიც დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს მაღალი სტანდარტის მომსახურებასა და უმწიკვლო რეპუტაციის მქონე, პროფესიონალიზმის მაღალი ხარისხით გამორჩეულ არბიტრებს.