დადგენილება N004/077-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        26 სექტემბერი, 2023  წელი დადგენილება N004/077-23/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N004/077-23/1

დადგენილება N007/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        20 სექტემბერი, 2023  წელი დადგენილება N007/332-23/1 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N007/332-23/1

დადგენილება N001/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        19 სექტემბერი, 2023  წელი დადგენილება N001/332-23 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N001/332-23/1

დადგენილება N005/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        19 სექტემბერი, 2023  წელი დადგენილება N005/332-23 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N005/332-23/1

დადგენილება N010/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               19 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N010/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 25.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N010/332-23

დადგენილება N015-332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               14 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N015/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N015-332-23

დადგენილება N012/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               13 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N012/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 26.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N012/332-23

დადგენილება N017/332-32

ქ. თბილისი                                                                                                               07 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N017/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 14.08.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N017/332-32

დადგენილება N009/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               04 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N009/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 03.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N009/332-23

დადგენილება 011/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               04 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N011/077-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 12.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება 011/332-23