დადგენილება N149/077-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                16 ივლისი, 2024 წელი დადგენილება N149/077-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N149/077-24/1

დადგენილება N144/077-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                16 ივლისი, 2024 წელი დადგენილება N144/077-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N144/077-24/1

დადგენილება N156/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                16 ივლისი, 2024 წელი დადგენილება N156/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N156/332-24/1

დადგენილება N154/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                16 ივლისი, 2024 წელი დადგენილება N154/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N154/332-24/1

დადგენილება N147/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                16 ივლისი, 2024 წელი დადგენილება N147/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N147/332-24/1

დადგენილება N145/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                16 ივლისი, 2024 წელი დადგენილება N145/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N145/332-24/1

დადგენილება N140/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                16 ივლისი, 2024 წელი დადგენილება N140/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N140/332-24/1

დადგენილება N173/077-24

ქ. თბილისი                                                                                                                      16 ივლისი, 2024 წელი დადგენილება N173/077-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 20.06.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N173/077-24

დადგენილება N179/332-24

ქ. თბილისი                                                                                                                      16 ივლისი, 2024 წელი დადგენილება N179/332-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 19.06.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N179/332-24

დადგენილება N171/332-24

ქ. თბილისი                                                                                                                      16 ივლისი, 2024 წელი დადგენილება N171/332-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 20.06.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N171/332-24