დადგენილება 013/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        02 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N013/332-23/1 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება 013/332-23/1

დადგენილება N008/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        02 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N008/332-23/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N008/332-23/1

დადგენილება N030/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               27 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N030/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 07.09.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N030/332-23

დადგენილება N004/077-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        26 სექტემბერი, 2023  წელი დადგენილება N004/077-23/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N004/077-23/1

დადგენილება N007/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        20 სექტემბერი, 2023  წელი დადგენილება N007/332-23/1 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N007/332-23/1

დადგენილება N001/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        19 სექტემბერი, 2023  წელი დადგენილება N001/332-23 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N001/332-23/1

დადგენილება N005/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        19 სექტემბერი, 2023  წელი დადგენილება N005/332-23 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N005/332-23/1

დადგენილება N010/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               19 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N010/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 25.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N010/332-23

დადგენილება N015-332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               14 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N015/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N015-332-23

დადგენილება N012/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               13 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N012/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 25.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N012/332-23