დადგენილება N113/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                    14 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N113/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N113/332-24/1

დადგენილება N136/332-24

ქ. თბილისი                                                                                                                           08 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N136/332-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 19.04.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N136/332-24

დადგენილება N128/077-24

ქ. თბილისი                                                                                                                           08 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N128/077-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 08.04.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N128/077-24

დადგენილება N132/332-24

ქ. თბილისი                                                                                                                           08 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N132/332-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 12.04.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N132/332-24

დადგენილება N112/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                    08 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N112/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N112/332-24/1

დადგენილება N108/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                    07 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N108/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N108/332-24/1

დადგენილება N102/077-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                    07 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N102/077-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N102/077-24/1

დადგენილება N124/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                    07 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N124/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N124/332-24/1

დადგენილება N111/077-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                    02 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N111/077-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N111/077-24/1

დადგენილება N131/332-24

ქ. თბილისი                                                                                                                           02 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N131/332-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 10.04.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N131/332-24