დადგენილება N017/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        27 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N017/332-23/1 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N017/332-23/1

დადგენილება N010/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        27 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N010/332-23/1 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N010/332-23/1

დადგენილება N031/077-23

ქ. თბილისი                                                                                                               26 ოქტომბერი, 2023 წელი დადგენილება N031/077-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 13.10.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N031/077-23

დადგენილება N037/077-23

ქ. თბილისი                                                                                                               25 ოქტომბერი, 2023 წელი დადგენილება N037/077-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 09.10.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N037/077-23

დადგენილება N035/077-23

ქ. თბილისი                                                                                                               25 ოქტომბერი, 2023 წელი დადგენილება N035/077-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 03.10.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N035/077-23

დადგენილება N027/077-23

ქ. თბილისი                                                                                                               20 ოქტომბერი, 2023 წელი დადგენილება N027/077-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 06.09.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N027/077-23

დადგენილება N012/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        20 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N012/332-23/1 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N012/332-23/1

დადგენილება N015/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        17 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N015/332-23/1 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N015/332-23/1

დადგენილება N009/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        16 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N009/332-23/1 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N009/332-23/1

დადგენილება N032/332-23 

ქ. თბილისი                                                                                                               11 ოქტომბერი, 2023 წელი  დადგენილება N032/332-23  მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო   შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ  საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 19.09.2023 წელი  მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N032/332-23