დადგენილება N088/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                    01 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N088/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N088/332-24/1

დადგენილება N116/332-24

ქ. თბილისი                                                                                                                           01 მაისი, 2024 წელი დადგენილება N116/332-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 18.03.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N116/332-24

დადგენილება N126/077-24

ქ. თბილისი                                                                                                                      30 აპრილი, 2024 წელი დადგენილება N126/077-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 03.04.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N126/077-24

დადგენილება N127/332-24

ქ. თბილისი                                                                                                                      30 აპრილი, 2024 წელი დადგენილება N127/332-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 05.04.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N127/332-24

დადგენილება N105/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                30 აპრილი, 2024 წელი დადგენილება N105/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N105/332-24/1

დადგენილება N106/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                24 აპრილი, 2024 წელი დადგენილება N106/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N106/332-24/1

დადგენილება N099/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                24 აპრილი, 2024 წელი დადგენილება N099/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N099/332-24/1

დადგენილება N096/077-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                24 აპრილი, 2024 წელი დადგენილება N096/077-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N096/077-24/1

დადგენილება N104/332-24/1

ქ. თბილისი                                                                                                                                24 აპრილი, 2024 წელი დადგენილება N104/332-24/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N104/332-24/1

დადგენილება N114/332-24

ქ. თბილისი                                                                                                                      23 აპრილი, 2024 წელი დადგენილება N114/332-24 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 11.03.2024 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N114/332-24