დადგენილება N011/077-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        10 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N011/077-23/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N011/077-23/1

დადგენილება N026/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        09 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N026/332-23/1 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N026/332-23/1

დადგენილება N025/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               06 ოქტომბერი, 2023 წელი დადგენილება N025/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 04.09.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N025/332-23

დადგენილება N029/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               04 ოქტომბერი, 2023 წელი დადგენილება N029/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 07.09.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N029/332-23

დადგენილება N024/077-23

ქ. თბილისი                                                                                                               03 ოქტომბერი, 2023 წელი დადგენილება N024/077-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N024/077-23

დადგენილება N020/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               03 ოქტომბერი, 2023 წელი დადგენილება N020/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 30.08.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N020/332-23

დადგენილება N022/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               03 ოქტომბერი, 2023 წელი დადგენილება N022/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 30.08.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N022/332-23

დადგენილება N021/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               03 ოქტომბერი, 2023 წელი დადგენილება N021/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 30.08.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N021/332-23

დადგენილება N006/077-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        02 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N006/077-23/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება N006/077-23/1

დადგენილება 013/332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                                        02 ოქტომბერი, 2023  წელი დადგენილება N013/332-23/1 მმუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის არბიტრი“ თამთა თინაშვილი საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს…

Continue Readingდადგენილება 013/332-23/1