დადგენილება N009/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               04 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N009/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 03.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N009/332-23

დადგენილება 011/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                               04 სექტემბერი, 2023 წელი დადგენილება N011/077-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 12.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება 011/332-23

დადგენილებაN008/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                                      26 ივლისი, 2023 წელი დადგენილება N008/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 13.06.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue ReadingდადგენილებაN008/332-23

დადგენილება N007/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                                      25 ივლისი, 2023 წელი დადგენილება N007/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 25.05.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N007/332-23

დადგენილება N006/077-23

ქ. თბილისი                                                                                                                      26 ივლისი, 2023 წელი დადგენილება N006/077-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 24.05.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue Readingდადგენილება N006/077-23

დადგენილებაN005/332-23

ქ. თბილისი                                                                                                                      25 ივლისი, 2023 წელი დადგენილება N005/332-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 23.05.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო კრედიტ…

Continue ReadingდადგენილებაN005/332-23

დადგენილებაN004/077-23

ქ. თბილისი                                                                                                                      24 ივლისი, 2023 წელი დადგენილება N004/077-23 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 19.05.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი კრედიტ…

Continue ReadingდადგენილებაN004/077-23

დადგენილება N001-332-23/1

ქ. თბილისი                                                                                                   24 ივლისი, 2023 წელი დადგენილება N001-332-23/1 მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ქართული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 19.04.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო…

Continue Readingდადგენილება N001-332-23/1